(1)
Hernacka-Janikowska, A. Nowelizacja Art. 258 Kodeksu Karnego W świetle Dynamiki Zjawiska przestępczości Zorganizowanej. DeSec 2023, 9, 123-135.