(1)
Szymonik, A. Otyłość zagrożeniem bezpieczeństwa Zdrowotnego. DeSec 2023, 9, 151-163.