(1)
Matacz, M.; Vodičková, W. Zjawisko Phishingu W Polsce. DeSec 2023, 9, 110-122.