(1)
Cvetkova, I. Problem upadłości W Krajach UE We współczesnych Warunkach. DeSec 2023, 9, 73-94.