(1)
Rublovskis, R. Pierwszy Rok Konfliktu Na Ukrainie: Konsekwencje Polityczne I Wojskowe Dla Europy ƚrodkowo-Wschodniej. DeSec 2023, 9, 7-20.