(1)
Klimkowski, G.; Noga, H.; Garbarz-Glos, B. B. Aspekty bezpieczeństwa I Higieny Pracy W przedsiębiorstwie zajmującym Się Produkcją I Dystrybucją przewodów Poliamidowych. DeSec 2023, 9, 136-150.