(1)
Stempień, M. Zjawisko Terroryzmu W Latach 2015-2022. Wybrane Trendy Globalne I Regionalne. DeSec 2023, 8, 20-34.