(1)
Kolmann, P. System Ratownictwa górskiego W Polsce. DeSec 2023, 8, 162-175.