(1)
Agara, T.; Usamotu, B. O.; Akinrinde, O. Schizma Doktrynalna I Polityka Religijnego Sektarianizmu W Islamie: Zrozumienie Pierwotnej Przyczyny Sekciarskiego I Religijnego Terroryzmu Na Bliskim Wschodzie I W Afryce Północnej. DeSec 2022, 8, 179-201.