(1)
Rutkowska, P. Wokół rozważań Nad międzynarodowym Systemem Ochrony dóbr Kultury W Konfliktach Zbrojnych. DeSec 2018, 4, 158-173.