(1)
Piontek, Łukasz. Zapobieganie I Zwalczanie Handlu Ludźmi Przez Policję I Straż Graniczną Na Terytorium RP. DeSec 2018, 4, 193-206.