(1)
Pieróg, I. Rola Sił Zbrojnych W Procesie Budowania Pokoju - Casus Bośni I Hercegowiny. DeSec 2018, 4, 178-192.