(1)
Swoboda, P. Minister Koordynator Do Spraw Służb Specjalnych W Polsce W Latach 1997 – 2020. Cywilna Kontrola Czy Polityczna Ingerencja? . DeSec 2021, 7.