(1)
Wróblewski, R. Elementy Koncepcji zarządzania bezpieczeństwem Narodowym . DeSec 2021, 7.