(1)
Szydlik, A. Karnoprawny Aspekt przestępstw Przeciwko obronności I bezpieczeństwu. DeSec 2017, 3, 178-188.