(1)
Siemiątkowski, J. Obronność Polski W myśl środowisk republikańskich W świetle Publicystyki Pism "Rzeczy Wspólne" I "Nowa Konfederacja". DeSec 2017, 3, 161-177.