(1)
Smaga, D. . Specyfika Zadań Straży Granicznej I służby Celnej Jako Formacji zwalczających Terroryzm. DeSec 2017, 3, 151-160.