(1)
Niczyporuk-Chudecka, I. Instytucja Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych W Ramach Stanu Wojennego - Historia I współczesność. DeSec 2017, 3, 88-99.