(1)
Kanar, M. . Poczucie bezpieczeństwa wśród społeczeństwa W Polsce. Zmiany Na Przestrzeni Lat 2002-2014. DeSec 2017, 3, 70-87.