(1)
Jarnicki, D. PrzewartoĊ›ciowania I Adaptacje. Epilog Nordyckiej bezaliansowoĊ›ci?. DeSec 2017, 3, 51-69.