(1)
Bartosik, Łukasz . Prawo Do Posiadania I Noszenia Broni W II Poprawce Do Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki - ujęcie Oryginalistyczne. DeSec 2017, 3, 27-42.