(1)
Wierzbicki, M. . Miejsce Policji W życiu społecznym. DeSec 2017, 3, 145-157.