(1)
Stempień, M. Dzihadyzm a Tworzenie Quasi-państw. Funkcjonowanie "państw dżihadystycznych" W Przestrzeni międzynarodowej - Studium porównawcze. DeSec 2017, 3, 134-144.