(1)
Smaga, D. .; Mazurek, M. . Specyfika ZadaƄ Polskiej Policji Wobec Terroryzmu. DeSec 2017, 3, 122-133.