(1)
Liśniewska, H. Odzyskiwanie Izolowanego Personelu - Nowy Kierunek W Siłach Zbrojnych RP?. DeSec 2017, 3, 113-121.