(1)
Brejdak, P. Bezpieczeństwo podatników W świetle określoności Prawa. DeSec 2017, 3, 72-84.