(1)
Lewandowski, M. Bezpieczeństwo Energetyczne W Problematyce bezpieczeństwa Narodowego. DeSec 2019, 5, 168-185.