(1)
Araucz-Boruc, A. Przygotowanie młodzieży W Polsce Do działania W Sytuacji zagrożenia Jako Element Systemu bezpieczeństwa Narodowego. DeSec 2019, 5, 144-154.