(1)
Razmietaiev, A. Administracja międzynarodowa W Donbasie: Sposoby Implementacji Na Podstawie doświadczeń procesów Pokojowych Na Bałkanach I W Timorze Wschodnim. DeSec 2019, 5, 135-143.