(1)
Pawłuszko, T. Geneza studiów Strategicznych Jako Rdzenia Programu Badań Nad bezpieczeństwem. DeSec 2019, 5, 72-95.