(1)
Vilks, A.; Kipāne , A. Korupcja Przeszkodą W Walce Z Narkotykami . DeSec 2020, 5, 166-180.