(1)
Stecenko, I.; Alekseev, A. Wpływ Polityki przemysłowej Łotwy Na Gospodarkę Kraju. DeSec 2020, 5, 84-96.