(1)
Kądziołka, K. Przestrzenne zróżnicowanie zagrożenia przestępczością W Polsce. DeSec 2016, 2.