(1)
Makowska, J. Rola zarządzania Kryzysowego W Systemie zarządzania bezpieczeństwem Narodowym. DeSec 2016, 2.