(1)
Lasota, A. Służba Kobiet W Policji Republiki Słowenii Jako Przejaw Feminizacji Formacji Policyjnych państw Unii Europejskiej. DeSec 2016, 2.