(1)
Jarnicki, D. Mocarstwowe Przebudzenie Kremla W możliwych Konfiguracjach Nowego ładu międzynarodowego. DeSec 2016, 2.