(1)
Czubaj, A. . Miejsce Jednostki We współczesnym Pojmowaniu bezpieczeństwa. DeSec 2016, 2.