(1)
Bajorek, J. Ochrona I bezpieczeństwo Danych Osobowych W Organizacji. DeSec 2016, 2.