(1)
Wódka, M. Międzynarodowe Organizacje przestępcze – Typologia, Charakterystyka I Zwalczanie. DeSec 2015, 2.