(1)
Leśniewski, K. Nagranie Prywatne Jako dowód W Sprawie Karnej W świetle Nowelizacji k.p.K. DeSec 2015, 2.