(1)
Franczyk, M. . Od bezpieczeństwa Do Interwencjonizmu. DeSec 2015, 2.