(1)
Biardzka, E. .; Daniluk, S. . Zjawisko Terroryzmu Jako Element kształtujący Miejską Przestrzeń Publiczną. DeSec 2015, 2.