[1]
Niewiada, O. 2015. Katalog zbrodni wojennych w świetle Statutu Stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 1, 1 (cze. 2015).