[1]
Hernacka-Janikowska, A. 2023. Nowelizacja art. 258 kodeksu karnego w świetle dynamiki zjawiska przestępczości zorganizowanej. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 9, 1 (wrz. 2023), 123–135. DOI:https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.10.