[1]
Ciekanowski, Z. i in. 2023. Frontex w systemie zarządzania bezpieczeństwem granic Unii Europejskiej . De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 8, 2 (mar. 2023). DOI:https://doi.org/10.34739/dsd.2022.02.12.