[1]
Swoboda, P. 2021. Minister Koordynator do spraw Służb Specjalnych w Polsce w latach 1997 – 2020. Cywilna kontrola czy polityczna ingerencja? . De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 7, 1 (lip. 2021). DOI:https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.08.