[1]
Nowak, P. 2017. "Ład Postlizboński" w Europie. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 3, 2 (grudz. 2017), 100–111.