[1]
Niczyporuk-Chudecka, I. 2017. Instytucja Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w ramach stanu wojennego - historia i współczesność. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 3, 2 (grudz. 2017), 88–99.