[1]
Kanar, M. 2017. Poczucie bezpieczeństwa wśród społeczeństwa w Polsce. Zmiany na przestrzeni lat 2002-2014. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 3, 2 (grudz. 2017), 70–87.