[1]
Bartosik, Łukasz . 2017. Prawo do posiadania i noszenia broni w II Poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki - ujęcie oryginalistyczne. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 3, 2 (grudz. 2017), 27–42.